1.    Cerere

2.    Extras de Carte funciară pentru informare (OCPI)

3.    Copie act proprietate

4.    Documentaţie cadastrală

5.    Ridicare topo privind delimitarea suprafatei pentru care se solicita scoatere din circuitul agricol (īntocmită de o persoană fizică autorizată şi avizată de OCPI Galaţi)

6.    Aviz irigaţii (de la Societatea Naţională de īmbunătăţiri funciare, Str. Ştiinţei, Bloc PEXCO, parter)

7.    Certificat de urbanism (de la Primărie)

8.    Copie proiect (memoriu tehnic, plan situaţie, plan amplasament, plan parter)

9.    Chitanţă achitare taxă conf. Ord. 897/2005 (la casieria OCPI Galaţi).

 

Pentru obţinerea avizului, se vor depune la OCPI Galaţi 2 (două) dosare conţinānd actele menţionate mai sus.