FORMULARE SPECIFICE:

 

CERERE DE INSCRIERE

download

 

 

CERERE PENTRU ELIBERARE EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

download

 

 

CERERE PENTRU SOLICITARE INFORMAȚII

download

 

 

CERERE COPII CERTIFICATE ALE PLANURILOR ȘI HĂRȚILOR

dowloand

 

 

CERERE SOLICITARE EXTRAS DE PLAN CADASTRAL DE PE ORTOFOTOPLAN

download

 

 

CERERE PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT DE SARCINI

download

 

 

CERERE SOLICITARE AVIZ INCEPERE / RECEPȚIE LUCRĂRI

download

 

 

CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ

download

 

 

CERERE ANULARE NUMĂR CADASTRAL

download

 

 

CERERE IDENTIFICARE NR. CF. ȘI CAD DUPĂ PROPRIETAR

download

 

 

Acte necesare pentru scoaterea din circuitul agricol