-        STRATEGIA AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 2013-2017

 

-        PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ - http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

-        REGISTRUL AGRICOL NAȚIONAL - RAN

 

-        REGISTRUL ELECTRONIC NAȚIONAL DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ - RENNS