-        STRATEGIA AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 2013-2017

 

-        PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ - http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

-        PROGRAME FINANȚATE B.I.R.D. PROIECT CESAR

 

-        PROIECTE EUROIPENE

 

-        PROIECTE FINANȚATE DE MECANISMUL FINANCIAR AL SEE