INFORMAȚII UTILE

 

 
 

 

 


-        Emiterea unui nou certificat de autorizare/recunoastere a autorizarii  intr-o clasa inferioara – Adresa ANCPI nr. 2738 din 12.02.2019

-        ANUNT SEDINTA PFA – 06.02.2019

-        RADIEREA SANCTIUNII CU AVERTISMENT  - Adresa ANCPI nr. 35461 din 17.01.2019

-        ACTUALIZAREA DATELOR ÎNSCRISE PE CERTIFICATELE DE AUTORIZARE – Adresa ANCPI nr. 839 din 10.0.1.2019

-        ANUNT DEPUNERE REGISTRE DE EVIDENTA A LUCRARILOR DE SPECIALITATE (ANEXA 7 DIN REGULAMENT) PENTRU PERIOADA 01.01.2018 – 31.12.2018

-        ANUNT SEDINTA PERSOANE FIZICE AUTORIZATE – 17.09.2018

-        ANUNT ACTUALIZARE DATE INFORMATII PERSOANE FIZICE AUTORIZATE – 06.08.2018

-        ADRESĂ ANCPI 1078 din 19.04.2018 – REFERITOR LA ORDINUL DIRECTORULUI GENERAL AL ANCPI NR. 107/2010 PRIVIND AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

-        Adresa ANCPI referitor la utilizarea serviciilor Rompos  - 26.04.2018

-        EXPERTIZE TEHNICE PRIVIND VALORILE ORIENTATIVE IMOBILELOR, CONSTRUCTIILOR SI TERENURILOR SITUATE IN CIRCUMSCRIPTIA JUDECATORIEI GALATI, TG BUJOR SI LIESTI – VALABILE DE LA DATA DE 12.03.2018 - http://www.unnpr.ro/files/expertize2018/CNPGalati/galati_2018.pdf

-        PLANIFICARE CONTROL PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE 2017

-        Lista unitatilor administrativ teritoriale in care sunt in curs de executie lucrari de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale

-        MODALITATEA DE ACORDARE ACCES APLICATIE ETERRA3 PENTRU EXPERTI TEHNICI JUDICIARI AUTORIZATI DE MINISTERUL JUSTIȚIEI

-        ORDIN PRIVIND APROBAREA SPECIFICATIILOR TEHNICE DE REALIZARE A LUCRARILOR SISTEMATICE DE CADASTRU IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

-        ANUNT INTALNIRE DE LUCRU CU PRIVIRE LA ORDONANTA DE URGENTA NR. 35 DIN 2016 – in data de 03.08.2016

-        ORDONANTA DE URGENTA NR. 35 DIN 2016 (MODIFICAREA LEGII 7/1996)

-        ANUNT SEDINTA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE AUTORIZATE – 06.07.2016

-        ANUNT – FURNIZARE INREGISTRARI DE LA STATIILE GNSS PERMANENTE ADMINISTRATE DE ANCPI

-        ANUNT ÎNREGISTRARE CERERI – ADRESA ANCPI 6933 – ACCES ON-LINE LA ETERRA RGI

-        TABEL COMPARATIV ORDIN 700/2014  – MODIFICARI ADUSE PRIN ORDINUL DIRECTORULUI GENERAL AL ANCPI NR. 1340/2015

-        REGULAMENT - AVIZARE, RECEPTIE SI INSCRIERE IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI PULICITATE IMOBILIARA - ORDIN 700/2014 – actualizat 31.12.2016

-        ANUNT MODIFICARE ORDIN 700/2014 – PUBLICAT IN M.O. nr. 914 / 10.12.2015

-        ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA PF/J A DEPUNERE REGISTRE - AN 2014

-         Limite UAT-URI

-        STATUT UGR

-        REGULAMENT - AVIZARE, RECEPTIE SI INSCRIERE IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI PULICITATE IMOBILIARA - ORDIN 700/2014

-        ANUNT CONTINUT PARTE DIGITALA DOCUMENTATIE CADASTRALA – 07.10.2013

-        LISTA ASOCIERE SERVICII PRINCIPALE – SECUNDARE RGI

-        ANUNT DEPUNERE REGISTRE TRIMESTRUL I 2012

-        Procedura de înscriere sub cota fracționară a cotelor înscrise in actele de proprietate

-        ANUNT

-        MODEL COMPLETARE SERIE AUTORIZATI GenerareCP

-        PUNCT DE VEDERE – CONTINUT DOCUMENTATIE NECESARA RECEPTIEI A PLANULUI TOPOGRAFIC NECESAR IMPLEMENTARII GIS

-        PUNCT DE VEDERE – VALABILITATE CERTIFICAT AUTORIZARE

-        PUNCT DE VEDERE – SPECIFICATII TEHNICE CONTINUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PRIVIND LUCRAREA “INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A SECTOARELOR DE DRUM CE URMEAZA A FI DECLANSATE IN BAZA HOTARARILOR DE GUVERN SI PREDAREA ACESTORA CATRE AUTORITATILE LOCALE”

-        PUNCT DE VEDERE – FISIER CPXML SI EMITERE CHITANTA PE SOLICITANT

-        ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA PF/J A DEPUNERE REGISTRE TRIMESTRUL  IV

-        REGISTRUL NUMERELOR CADASTRALE BLOCURI

-        SEDINȚĂ 01.09.2011 – DOCUMENTE DE INTERES

-        SEDINȚĂ 19.05.2011 – DOCUMENTE DE INTERES

-        TEMATICA EXAMEN AUTORIZARE

-        Precizari Regulament autorizare peraoane fizice si juridice

-        Ordinul nr. 134/2009 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale in vederea înscrierii in cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006 a Directorului General al ANCPI

-        Completare – Erata la Ordinul 134/2009

Va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 01.09.2008 documentatiile cadastrale vor fi insotite la inregistrarea in Registrul General de Intrare

atat de fisiere digitale in formatul actual cat si de fisiere digitale in format CP, realizate cu aplicatia Generare CP ver. 2.0.2.9 .

Pentru realizarea fisierului cpxml este necesar folosirea aplicatiei "GenerareCP", pe care o puteri downloada aici download

·        Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea

·        inscrierii in cartea funciara. download

 

·        Precizari privind modul de intocmire a documentatiilor cadastrale. download

·       Anexa 1 – CERERE SOLICITARE INFORMATII

·       Anexa 2 – CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

·       Anexa 3 - CERERE DE  RECEPȚIE  PENTRU DEZLIPIRE/ALIPIRE

·       Anexa 4 - Indexul cadastral al imobilelor

·       Anexa 5 – DECLARAȚIE

·       Anexa 6 - Model de parafă

·       Anexa 7 - Referat nr. ………

·       Anexa 8 – DOSAR NR……………….

·       Anexa 9 – Foaia de avere

·       Anexa 10 – Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

·       Anexa 11 - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

·       Anexa 12 – RELEVEU APARTAMENT

·       Anexa 13 – TABEL DE MISCARE PARCELARA

·       Anexa 14 – Fișă de măsurători prin metode clasice

·       Anexa 15 - Fișă de măsurători prin tehnologie GPS

·       Anexa 16 – Plan de amplasament și delimitare a imobilului  cu propunerea de dezlipire/alipire

·       Anexa 17 – CERTIFICAT de atestare a edificării/extinderii  construcției

·       Anexa 18 – Proces - verbal de vecinătate

Codurile SIRUTA pentru judetul Galati. download

 

 

[ la pagina de gardă ]