INFORMAȚII UTILE

 
 

 


EXPERTIZE TEHNICE PRIVIND VALORILE ORIENTATIVE IMOBILELOR, CONSTRUCTIILOR SI TERENURILOR SITUATE IN CIRCUMSCRIPTIA JUDECATORIEI GALATI, TG BUJOR SI LIESTI – VALABILE DE LA DATA DE 12.03.2018 - http://www.unnpr.ro/files/expertize2018/CNPGalati/galati_2018.pdf

PLANIFICARE CONTROL PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE 2017

 

Lista unitatilor administrativ teritoriale in care sunt in curs de executie lucrari de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale

MODALITATEA DE ACORDARE ACCES APLICATIE ETERRA3 PENTRU EXPERTI TEHNICI JUDICIARI AUTORIZATI DE MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN PRIVIND APROBAREA SPECIFICATIILOR TEHNICE DE REALIZARE A LUCRARILOR SISTEMATICE DE CADASTRU IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

ANUNT INTALNIRE DE LUCRU CU PRIVIRE LA ORDONANTA DE URGENTA NR. 35 DIN 2016 – in data de 03.08.2016

ORDONANTA DE URGENTA NR. 35 DIN 2016 (MODIFICAREA LEGII 7/1996)

ANUNT SEDINTA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE AUTORIZATE – 06.07.2016

ANUNT – FURNIZARE INREGISTRARI DE LA STATIILE GNSS PERMANENTE ADMINISTRATE DE ANCPI

ANUNT ÎNREGISTRARE CERERI – ADRESA ANCPI 6933 – ACCES ON-LINE LA ETERRA RGI

TABEL COMPARATIV ORDIN 700/2014  – MODIFICARI ADUSE PRIN ORDINUL DIRECTORULUI GENERAL AL ANCPI NR. 1340/2015

REGULAMENT - AVIZARE, RECEPTIE SI INSCRIERE IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI PULICITATE IMOBILIARA - ORDIN 700/2014 – actualizat 31.12.2016

ANUNT MODIFICARE ORDIN 700/2014 – PUBLICAT IN M.O. nr. 914 / 10.12.2015

 

ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA PF/J A DEPUNERE REGISTRE - AN 2014

 Limite UAT-URI

STATUT UGR

REGULAMENT - AVIZARE, RECEPTIE SI INSCRIERE IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI PULICITATE IMOBILIARA - ORDIN 700/2014

ANUNT CONTINUT PARTE DIGITALA DOCUMENTATIE CADASTRALA – 07.10.2013

LISTA ASOCIERE SERVICII PRINCIPALE – SECUNDARE RGI

ANUNT DEPUNERE REGISTRE TRIMESTRUL I 2012

Procedura de înscriere sub cota fracționară a cotelor înscrise in actele de proprietate

ANUNT

MODEL COMPLETARE SERIE AUTORIZATI GenerareCP

PUNCT DE VEDERE – CONTINUT DOCUMENTATIE NECESARA RECEPTIEI A PLANULUI TOPOGRAFIC NECESAR IMPLEMENTARII GIS

PUNCT DE VEDERE – VALABILITATE CERTIFICAT AUTORIZARE

PUNCT DE VEDERE – SPECIFICATII TEHNICE CONTINUTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PRIVIND LUCRAREA “INSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A SECTOARELOR DE DRUM CE URMEAZA A FI DECLANSATE IN BAZA HOTARARILOR DE GUVERN SI PREDAREA ACESTORA CATRE AUTORITATILE LOCALE”

PUNCT DE VEDERE – FISIER CPXML SI EMITERE CHITANTA PE SOLICITANT

 

ANUNT IMPORTANT - IN ATENTIA PF/J A DEPUNERE REGISTRE TRIMESTRUL  IV

REGISTRUL NUMERELOR CADASTRALE BLOCURI

SEDINȚĂ 01.09.2011 – DOCUMENTE DE INTERES

SEDINȚĂ 19.05.2011 – DOCUMENTE DE INTERES

TEMATICA EXAMEN AUTORIZARE

Precizari Regulament autorizare peraoane fizice si juridice

Ordinul nr. 134/2009 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale in vederea înscrierii in cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006 a Directorului General al ANCPI

Completare – Erata la Ordinul 134/2009

Va aducem la cunostinta ca incepand cu data de 01.09.2008 documentatiile cadastrale vor fi insotite la inregistrarea in Registrul General de Intrare

atat de fisiere digitale in formatul actual cat si de fisiere digitale in format CP, realizate cu aplicatia Generare CP ver. 2.0.2.9 .

Pentru realizarea fisierului cpxml este necesar folosirea aplicatiei "GenerareCP", pe care o puteri downloada aici download

·        Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea

·        inscrierii in cartea funciara. download

 

·        Precizari privind modul de intocmire a documentatiilor cadastrale. download

·       Anexa 1 – CERERE SOLICITARE INFORMATII

·       Anexa 2 – CERERE DE RECEPȚIE ȘI ÎNSCRIERE

·       Anexa 3 - CERERE DE  RECEPȚIE  PENTRU DEZLIPIRE/ALIPIRE

·       Anexa 4 - Indexul cadastral al imobilelor

·       Anexa 5 – DECLARAȚIE

·       Anexa 6 - Model de parafă

·       Anexa 7 - Referat nr. ………

·       Anexa 8 – DOSAR NR……………….

·       Anexa 9 – Foaia de avere

·       Anexa 10 – Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

·       Anexa 11 - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

·       Anexa 12 – RELEVEU APARTAMENT

·       Anexa 13 – TABEL DE MISCARE PARCELARA

·       Anexa 14 – Fișă de măsurători prin metode clasice

·       Anexa 15 - Fișă de măsurători prin tehnologie GPS

·       Anexa 16 – Plan de amplasament și delimitare a imobilului  cu propunerea de dezlipire/alipire

·       Anexa 17 – CERTIFICAT de atestare a edificării/extinderii  construcției

·       Anexa 18 – Proces - verbal de vecinătate

Codurile SIRUTA pentru judetul Galati. download

 

 

[ la pagina de gardă ]