PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 

detalii: => http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

PUNCTE DE VEDERE CADASTRU SISTEMATIC:

1.     Procedura de corectare/rectificare a titlurilor de proprietate intocmite gresit, in cadrul inregistrarii sistematice a imobilelorAdresa ANCPI 14876 din 10.08.2016

2.     Punct de vedere cu privire la aspecte referitoare la modificarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respective inregistrarea sistematica a imobilelorAdresa ANCPI nr. 12872 din 11.08.2016

3.     Precizari privind aplicarea prevederilor  Ordinului Directorului General al Agentiei Natioanale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/2016 – Adresa ANCPI nr. 17324 din 25.08.2016

4.     SPECIFICATII TEHNICE CADASTRU - Ordinul nr. 533/2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

5.     Anexa loturi consultare piata - Anexa de completat_Cantitate loturi_ha

6.     Aplicatie Generare CGXML versiunea 20160905 - http://www.ancpi.ro/pnccf/documente-support.html

7.     Ghid de utilizare aplicatie GENERARE CGXML versiunea 3 actualizat 26.09.2016

8.     Schema fisier cgxml - http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/CGXMLSchema_new_v3.xsd

9.     Inregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, problema deficitului de suprafață în tarla – Adresa ANCPI 22375 nr. 18.10.2016

10. Lista unitatilor administrativ teritoriale in care sunt in curs de executie lucrari de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale

11. Ghid de intocmire a fisierului cgxml pentru diferite tipuri de inscrieriAdresa ANCPI 1586 din 22.01.2018

12. Stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul județului Galați

13. Lista unităților teritorial administrative în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale in perioada 2017-2019

14. Completare fișe de date și întocmire fișiere cgxmlAdresa ANCPI nr. 2249 / 26.02.2018

15. Contracte de finantare si contracte de servicii de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale Adresa ANCPI nr. 12384 / 31.05.2018

16. Punct de vedereAdresa ANCPI 11553/ 08.06.2016

17. Punct de vedereAdresa ANCPI nr. 23371/17.09.2018

18. Punct de vedereAdresa ANCPI nr. 25812/04.10.2018utilizarea semnăturii electronice în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică

19. Punct de vedereAdresa ANCPI nr. 21114/23.10.2018instructiuni privind realizarea fisierelor cgxml in cazurile prevazute de dispozitiile art. 14 alin. (6’) din Legea nr. 7/1996

20. Punct de vedereAdresa ANCPI nr. 26656/23.10.2018aplicarea prevederilor pct 3.1 lit. b) din Specificatiile tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, din 06.11.2017, aprobate prin Ordinul nr. 1427/2017.

21. Punct de vedereAdresa ANCPI nr. 51/07.01.2019modalitatea de inregistrare sistematica a imobilelor din sectoare traversate de coridonul de expropriere

22. Punct de vedereAdresa ANCPI nr. 5879/25.03.2019

23. Punct de vedere  - Adresa ANCPI 14961 din 16.05.2019

24. Punct de vedereAdresa ANCPI 25762 din 26.07.2019

25. Punct de vedere cu privire la procedura de delimitare a albiilor minore ale cursurilor de apă conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioareAdresa ANCPI 39859 din 20.09.2019, Draft metodologie de delimitare a albiilor minore aflat în present în discuții în cadrul grupului de lucru

26. Punct de vedere cu privire la solutionarea cererilor de rectificare formulate in perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastruluiAdresa ANCPI nr. 3908 din 17.02.2020

27. Consultare piataservicii de inregistrare sistematica - Adresa ANCPI nr 11783 din 12.03.2020

28. Recomandari privind suspendarea activitatilor in cadrul contractelor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale, in contextul starii de urgentaAdresa ANCPI 14839 din 27.03.2020

29. Suspendarea activitatii de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului in cadrul contractelor de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara avand in vedere suspendarea termenelor de decadere stabilita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul RomanieiAdresa ANCPI nr. 16801 din 09.04.2020

30. Modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin ODG nr. 819/2016 Adresa ANCPI nr. 25255 din 06.07.2020

31. Prelungire termene contracte de finantare incheiate in anul 2018 si 2019 – Adresa ANCPI nr. 44400 din 20.10.2020

 

[ la pagina de gardă ]