PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 

detalii: => http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

PUNCTE DE VEDERE CADASTRU SISTEMATIC:

1.    Procedura de corectare/rectificare a titlurilor de proprietate intocmite gresit, in cadrul inregistrarii sistematice a imobilelorAdresa ANCPI 14876 din 10.08.2016

 

2.    Punct de vedere cu privire la aspecte referitoare la modificarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respective inregistrarea sistematica a imobilelorAdresa ANCPI nr. 12872 din 11.08.2016

 

3.    Precizari privind aplicarea prevederilor  Ordinului Directorului General al Agentiei Natioanale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/2016 – Adresa ANCPI nr. 17324 din 25.08.2016

 

4.    SPECIFICATII TEHNICE CADASTRU - Ordinul nr. 533/2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

 

5.    Anexa loturi consultare piata - Anexa de completat_Cantitate loturi_ha

 

6.    Aplicatie Generare CGXML versiunea 20160905 - http://www.ancpi.ro/pnccf/documente-support.html

 

7.      Ghid de utilizare aplicatie GENERARE CGXML versiunea 3 actualizat 26.09.2016

 

8.    Schema fisier cgxml - http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/CGXMLSchema_new_v3.xsd

 

9.    Inregistrarea systematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, problema deficitului de suprafață în tarla – Adresa ANCPI 22375 nr. 18.10.2016

 

10. Lista unitatilor administrativ teritoriale in care sunt in curs de executie lucrari de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale

 

[ la pagina de gardă ]