BUGET 2017

       BUGET (TRIMESTRUL 3) - 2017

      EXECUȚIA BUGETARĂ

       EXECUTIE BUGETARA (TRIMESTRUL 3) - 2017

       PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

       BILANȚUL CONTABIL

      BILANT CONTABIL (TRIMESTRUL 3) - 2017

       SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE PE CATEGORII DE FUNCȚII

      CENTRALIZATOR CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICĂ

      DECLARATIE DE ADERARE

      Situatia privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2017

      Situatia privind transparenta veniturilor salariale la 31.03.2018

      SITUATIA PRIVIND TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE LA 30.09.2018

      SITUATIA PRIVIND TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE LA 31.03.2019