BUGET SI EXECUTIE BUGETARA 2017-2019:

      BUGET 2017

       BUGET (TRIMESTRUL 3) - 2017

       BUGET - 2019

 

      EXECUȚIA BUGETARĂ

       EXECUTIE BUGETARA (TRIMESTRUL 3) - 2017

       EXECUTIE BUGETARA - 2018

       EXECUTIE BUGETARA (TRIMESTRUL 1) - 2019

_________________________________________

 

 

 

BILANT CONTABIL 2017-2019:

 

       BILANT CONTABIL (TRIMESTRUL 1) - 2017

      BILANT CONTABIL (TRIMESTRUL 3) - 2017

      BILANT CONTABIL - 2018

      BILANT CONTABIL (TRIMESTRUL 1) - 2019

__________________________________________

 

 

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE:

       SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE PE CATEGORII DE FUNCȚII

      Situatia privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2017

      Situatia privind transparenta veniturilor salariale la 31.03.2018

      SITUATIA PRIVIND TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE LA 30.09.2018

      SITUATIA PRIVIND TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE LA 31.03.2019

_______________________________________

 

      CENTRALIZATOR CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICĂ

_______________________________________

 

 

      DECLARATIE DE ADERARE

 

_______________________________________

 

       PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE 2016

       PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2019

__________________________________________

 

 

     Model cerere de restituire a sumelor platite necuvenit in contul OCPI Galati