-       BUGET 2017

-       EXECUȚIA BUGETARĂ

-       PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

-         BILANȚUL CONTABIL (AN 2015)

-         SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE PE CATEGORII DE FUNCȚII

-       CENTRALIZATOR CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICĂ