BUGET 2017

      BUGET (TRIMESTRUL 3) - 2017

      EXECUȚIA BUGETARĂ

      EXECUTIE BUGETARA (TRIMESTRUL 3) - 2017

      PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

      BILANȚUL CONTABIL

      BILANT CONTABIL (TRIMESTRUL 3) - 2017

      SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE PE CATEGORII DE FUNCȚII

      CENTRALIZATOR CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICĂ

      DECLARATIE DE ADERARE

      Situatia privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2017

      Situatia privind transparenta veniturilor salariale la 31.03.2018