-       BUGET 2017

-         EXECUȚIA BUGETARĂ

-       PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

-         BILANȚUL CONTABIL

-         SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE PE CATEGORII DE FUNCȚII

-       CENTRALIZATOR CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICĂ

-       DECLARATIE DE ADERARE