-      BUGET 2017 -

-       BUGET (TRIMESTRUL 3) - 2017

-        EXECUȚIA BUGETARĂ

-        EXECUTIE BUGETARA (TRIMESTRUL 3) - 2017

-      PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

-        BILANȚUL CONTABIL

-      BILANT CONTABIL (TRIMESTRUL 3) - 2017

-        SITUATIA DREPTURILOR SALARIALE PE CATEGORII DE FUNCȚII

-      CENTRALIZATOR CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICĂ

-      DECLARATIE DE ADERARE

 

-      Situatie privind transparenta veniturilor salariale la 30.09.2017

 

 

-