Puncte de vedere PNCCF

 1. Procedura de corectare/rectificare a titlurilor de proprietate intocmite gresit, in cadrul inregistrarii sistematice a imobilelor – Adresa ANCPI 14876 din 10.08.2016
 2. Punct de vedere cu privire la aspecte referitoare la modificarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respective inregistrarea sistematica a imobilelor – Adresa ANCPI nr. 12872 din 11.08.2016
 3. Precizari privind aplicarea prevederilor  Ordinului Directorului General al Agentiei Natioanale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/2016 – Adresa ANCPI nr. 17324 din 25.08.2016
 4. SPECIFICATII TEHNICE CADASTRU – Ordinul nr. 533/2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară
 5. Anexa loturi consultare piata – Anexa de completat_Cantitate loturi_ha
 6. Aplicatie Generare CGXML versiunea 20160905 – http://www.ancpi.ro/pnccf/documente-support.html
 7. Ghid de utilizare aplicatie GENERARE CGXML versiunea 3 – actualizat 26.09.2016
 8. Schema fisier cgxml – http://www.ancpi.ro/pnccf/documente/CGXMLSchema_new_v3.xsd
 9. Inregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, problema deficitului de suprafață în tarla – Adresa ANCPI 22375 nr. 18.10.2016
 10. Lista unitatilor administrativ teritoriale in care sunt in curs de executie lucrari de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale
 11. Ghid de intocmire a fisierului cgxml pentru diferite tipuri de inscrieri – Adresa ANCPI 1586 din 22.01.2018
 12. Stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul județului Galați
 13. Lista unităților teritorial administrative în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale in perioada 2017-2019
 14. Completare fișe de date și întocmire fișiere cgxml – Adresa ANCPI nr. 2249 / 26.02.2018
 15. Contracte de finantare si contracte de servicii de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale – Adresa ANCPI nr. 12384 / 31.05.2018
 16. Punct de vedere – Adresa ANCPI 11553/ 08.06.2016
 17. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 23371/17.09.2018
 18. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 25812/04.10.2018 – utilizarea semnăturii electronice în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică
 19. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 21114/23.10.2018 – instructiuni privind realizarea fisierelor cgxml in cazurile prevazute de dispozitiile art. 14 alin. (6’) din Legea nr. 7/1996
 20. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 26656/23.10.2018 – aplicarea prevederilor pct 3.1 lit. b) din Specificatiile tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, din 06.11.2017, aprobate prin Ordinul nr. 1427/2017.
 21. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 51/07.01.2019 – modalitatea de inregistrare sistematica a imobilelor din sectoare traversate de coridonul de expropriere
 22. Punct de vedere – Adresa ANCPI nr. 5879/25.03.2019
 23. Punct de vedere  – Adresa ANCPI 14961 din 16.05.2019
 24. Punct de vedere – Adresa ANCPI 25762 din 26.07.2019
 25. Punct de vedere cu privire la procedura de delimitare a albiilor minore ale cursurilor de apă conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare – Adresa ANCPI 39859 din 20.09.2019, Draft metodologie de delimitare a albiilor minore aflat în present în discuții în cadrul grupului de lucru
 26. Punct de vedere cu privire la solutionarea cererilor de rectificare formulate in perioada de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului – Adresa ANCPI nr. 3908 din 17.02.2020
 27. Consultare piata – servicii de inregistrare sistematica – Adresa ANCPI nr 11783 din 12.03.2020
 28. Recomandari privind suspendarea activitatilor in cadrul contractelor de inregistrare sistematica pe sectoare cadastrale, in contextul starii de urgenta – Adresa ANCPI 14839 din 27.03.2020
 29. Suspendarea activitatii de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului in cadrul contractelor de servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara avand in vedere suspendarea termenelor de decadere stabilita prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei – Adresa ANCPI nr. 16801 din 09.04.2020
 30. Modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin ODG nr. 819/2016 – Adresa ANCPI nr. 25255 din 06.07.2020
 31. Prelungire termene contracte de finantare incheiate in anul 2018 si 2019 – Adresa ANCPI nr. 44400 din 20.10.2020
 32. Prelungire termen contracte de finantare incheiate in anul 2019 (finantarea V) – Adresa ANCPI nr. 55200 din 10.12.2020
 33. Punct de vedere cu privire la notarea posesiei – Adresa ANCPI nr. 4426 din 05.02.2021
 34. Punct de vedere cu privire la înscrierea suprafețelor imobilelor în documentele tehnice ale cadastrului, în situația existenței unui deficit de suprafață la nivel de tarla și/sau sector cadastral – Adresa ANCPI 10745 din 06.04.2021
 35. Punct de vedere cu privire la aplicarea dispoziíilor referitoare la înscrierea posesiei de fapt pentru imobilele din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, în cazul contractelor de servicii din POR 215 – Adresa ANCPI 12633/09.04.2021