Formulare tip

 • Cerere de înscriere – download
 • Cerere de recepție și înscriere – download
 • Cerere pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare – download
 • Cerere pentru solicitare informații – download
 • Cerere solicitare extras plan cadastral de pe ortofotoplan – download
 • Cerere eliberare certificat de sarcini – download
 • Cerere eliberare aviz incepere / recepție lucrări – download
 • Cerere pentru consultare documente din arhivă – download
 • Cerere pentru anulare număr cadastral – download
 • Cerere pentru eliberare duplicat titlu de proprietate – download
 • Cerere privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară după datele de identificare ale acestuia – download
 • Cerere privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului cadastral după datele de identificare ale imobilului după numele/denumirea proprietarilor – download
 • Cerere restituire sume plătite necuvenit în contul OCPI – download
 • Formular de solicitare date GNSS – download