Legea 544/2001

Solicitarile conform Legii nr.544/2001 pot fi transmise si prin email la adresa: gl@ancpi.ro


Cerere tip de solicitare conform Legii nr.544/2001

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:


Raportul anual de aplicare a Legii nr.544/2001


Legislatie privitoare la accesul la informațiile de interes public

Legea nr.544/2001 privind accesul la informatiile de interes public

HG nr.123/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind accesul la informatiile de interes public


Persoana responsabilă pentru primirea solicitărilor în baza Legii nr.544/2001 este D-na Dumitru Silvia: Email: silvia.dumitru@ancpi.ro