PNCCF

Cadru normativ:

Prezentarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară – vizualizare

Intrebări frecvente PNCCFvizualizare

Lista unităților administrativ teritoriale în care s-a finalizat înregistrarea sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF la data de 20.01.2021 – vizualizare

Pentru informatii suplimentare despre Programul National de Cadastru si Carte Funciara accesati http://www.ancpi.ro/pnccf/